RSS

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita-2015 (1)

Finasinės būklės ataskaita -2015 (2)

Aiškinamasis raštas 2015

Veiklos rezultatų ataskaita 2015

Finansinės būklės ataskaita 2015 (1)

Finansinės būklės ataskaita 2015 (2)

 Grynojo turto pokyčių ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-09

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-21

Aiškinamasis raštas 2015 (1)

Aiškinamasis raštas 2015 (2)

Aiškinamasis raštas 2015 (3)

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. 

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06 -30

Finasinės būklės ataskaita 2016 (1)

Finansinės būklės ataskaita 2016 (2)

Finansinės būklės ataskaita 2017-07-20 (1)

Finasinės būklės ataskaita 2017-07-20 (2)

Aiškinamasis raštas 2016 (1)

Aiškinamasis raštas 2016 (2)

Aiškinamasis raštas 2016 (3)

Aiškinamasis raštas 2016 (4)

Aiškinamasis raštas 2016 (5)

Aiškinamsis raštas 2017 -12-31 (1)

 Aškinamasis raštas 2017-12-31 (2)

Aškinamasis raštas 2017-12-31 (3)
 
Aškinamasis raštas 2017-12-31 (4)
 
Aškinamasis raštas 2017-12-31 (5)
 
Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31(1)
 
Finansinės būklės atasakaita 2017-12-31 (2)
 
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017-12-31
 
Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31(1)
 
Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31 (2)
 
Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31
 
Aiškinamasis raštas 2018-12-31(1)
 
Aiškinamasis raštas 2018-12-31 (2)
 
Aiškinamasis raštas 2018-12-31 (3)
 
Aiškinamasis raštas 2018-12-31 (4)
 
Aiškinamasis raštas 2018-12-31 (5)
 
Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 (1)
 
Finasinės būklės ataskaita 2018-12-31 (2)
 
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018-12-31
 
Pinigų srautų ataskaita 2018 -12-31 (1)
 
Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31 (2)
 
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31