RSS

Voveriukų grupė

Vaikų amžius 3-4  m.

Vaikų skaičius - 19

Grupės auklėtoja - Gražina Baldovskienė (aukštasis neuniversitetinis  išsilavinimas, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija)

Pamaininė auklėtoja - Agnieška Miliuškevič (vidurinis išsilavinimas)

Auklėtojos padėjėja - Krystyna Vojevodskaja

Laisvos vietos: 1

Akimirkos iš grupės gyvenimo