RSS

Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sveikatos zelmeneliu emblema“

  N A U J I E N O S

Skiltyje Tėvams  http://salcininkuvyturelis.lt/skelbimai-ir-pranesimai kviečiame susipažinti su patarimais kaip sumažinti pavojų užsikrėsti  koronovirusais. 

SKAITOVŲ KONKURSAS

2020 m. vasario 28 d. darželyje įvyko mažųjų skaitovų konkursas. Konkurse dalyvauti pareiškė norą 23 darželio ugdytiniai nuo 3 iki 6 m. amžiaus. Klausydamiesi gražaus ir išraiškingo vaikų deklamavimo įsitikinome, kad žodis yra geriausia erdvė augimui, kūrybai, atradimams.

Dėkojame mažiesiems skaitovams ir linkime sėkmės tolimesniuose etapuose.

  Visa valdžia persirengėliams!

Štai tokiu šūkiu vasario 25 d. pradėjome triukšmingai ir linksmai  švęsti Užgavėnes.

Tapę kreivanosiais, kreivadančiais baisūnais  linksmai šėliojome, žaidėme, pokštavome bei išdykavome. Prisivalgę blynų ir kitokių skanumynų visa smagia kompanija išgarmėjome į kiemą saulutę kviesti bei žemę iš miego  žadinti. O kai  kaitriose laužo liepsnose sudeginome visus savo blogus darbus - pasižadėjome tapti geresniais ir nekantriai laukti pavasario.

Kaip gera turėti tokią kvapnią, gardžią, spalvotą  ir be galo linksmą dieną!

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

 LINKĖJIMŲ PUOKŠTĖ LIETUVAI

 Pasiruošimas Lietuvos valstybės gimtadieniui darželyje prasidėjo dar prieš savaitę. Juk reikia ir žinias apie Tėvynės istoriją atgaivinti, ir naujų posmų bei dainelių pasimokyti, Lietuvos valstybės himno žodžius įtvirtinti, kad galėtum vieningai kartu su kitais giedoti. O kur dar darželinukų gražūs darbeliai Lietuvai! Taigi kol vaikai kartu su auklėtojomis darniai vykdė savo suplanuotus didelius ir mažus darbelius, atėjo ir ypatingasis vasario penktadienis – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Vaikų žodžiais sakant – Lietuvos gimtadienis.

Pirmieji į salę žengė patys mažiausieji mūsų darželinukai. Nors jiems tik dveji ir  suvokti šios dienos prasmę dar sunku, tačiau geros nuotaikos tikrai nestokojo, o ir žodį „Lietuva“ skanduoti sekėsi puikiai. Darželio vyresnėliai gimtinei dovanojo skambias lietuvių tautos mėgstamas dainas, deklamavo iškiliausio Lietuvos poeto Just. Marcinkevičiaus eiles, prisiminė smagius ir lig šiol aktualius bei vaikams labai patinkančius lietuvių liaudies žaidimus. Kiekviena ugdytinių grupė brangiajai Lietuvėlei skyrė linkėjimus, taip išreikšdami savo lūkesčius, norus, svajones, troškimus. Vaikai linkėjo, kad Lietuvą visi mylėtų, kad čia būtų gera augti ir gyventi, kad žmonės puoselėtų ir brangintų kalbą,  saugotų miškus, upes, pievas, kad visi draugiškai sugyventų, o tuomet ir laimė aplankys. O kai sujungę rankas visi sutartinai užtraukėme: „Lietuvos miškuos ąžuolai žaliuos...“,  aplankė didybės jausmas, suvokimas, kad mūsų vienybėje slypi jėgos ir kūrybinės galios,  kurios taip reikalingos vaikų linkėjimams bei visų mūsų troškimams išsipildyti.

Už gražias šventės akimirkas dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, renginio vedėjoms: Dianai Gorodeckajai, Helenai Songin, Aušrelei Gusevičienei. 

Už dainas tariame ačiū meninio ugdymo mokytojai Nataljai Šilobrit.

Tėveliams dėkingi už gražias iniciatyvas ir nuoširdų palaikymą.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje. 

Už gražias šventės akimirkas dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, renginio vedėjoms: Dianai Gorodeckajai, Helenai Songin, Aušrelei Gusevičienei. 

Už dainas tariame ačiū meninio ugdymo mokytojai Nataljai Šilobrit.

Tėveliams dėkingi už gražias iniciatyvas ir nuoširdų palaikymą.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje. 

D ė m e s i o!

Pranešame, kad lopšelis-darželis „Vyturėlis“ planuoja

2020 m. birželio 22 d. - 2020 m. liepos 22 d. (imtinai) nedirbti.

 

Skyriuje „Specialusis ugdymas“  patalpintas metodinis leidinys

„Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“.

Kviečiame susipažinti

Sausio 6-ąją darželinukai džiaugėsi trijų Karalių draugija. Visi kartu dainomis ir šokiais smagiai atsisveikino su žaliaskare eglute.

 

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

ESAME PRIPAŽINTI AKTYVIA MOKYKLA

2019 m gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų darželio fizinio aktyvumo skatinimo veiklos  planą bei priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą (darželį) aktyvia mokykla.

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

prašome susipažinti su Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų ugdymo dienų lankomumo tvarkos aprašu  http://www.salcininkuvyturelis.lt/vaiku-ugdymo-dienu-lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprasas

 

 „Koncertas mažoms ausytėms“

Štai tokiu pavadinimu muzikinę popietę darželinukams pristatė šaunūs Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos pučiamųjų skyriaus auklėtiniai ir jų mokytojai Rimantas Rutkauskas bei Žilvinas Kumpys.

Mažieji turėjo galimybę ne tik  pasiklausyti, bet  ir geriau pažinti tokius instrumentus kaip  trimitas, klarnetas, trombonas, tūba. Jaunųjų pūtikų atliekamos kalėdinės melodijos kūrė jaukią švenčių nuotaiką, buvo miela klausytis bei matyti buvusius darželio auklėtinius, susikaupusius ir be galo talentingus. Ačiū jums už dovanotas gražias muzikines akimirkas, už stebuklingą pojūtį – juk ateina Kalėdos.

Šalčininkų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalinosi patirtimi,

 kaip padėti vaikams pažinti, suprasti ir išmokti valdyti jausmus


Lapkričio 21 d. darželyje įvyko seminaras „Vaiko jausmų pažinimas“. Seminare dalyvavo 40 ikimokyklino  ir (ar) priešmokyklinio ugdymo pedagogų iš įvairių rajono vietovių:  Jašiūnų, Butrimonių, Kalesninkų, Dainavos, Dieveniškių ir, žinoma, Šalčininkų. Seminaro pagrindinis uždavinys: padėti vaikams pažinti, suvokti ir valdyti savo jausmus. 

Seminaras prasidėjo „Smalsučių“ grupės parengta jautria menine kompozicija „Jausmų lietuje“. Choreografijos mokytoja Irma Jankūnienė bei priešmokyklinio ugdymo pedagogė Janina Radevič, ruošdamos šią kompoziciją, siekė vaikams nusiųsti žinutę – būkime jautrūs kito žmogaus išgyvenimams.

„Bitučių“ grupės auklėtiniai kartu su savo mokytoja Tatjana Laketčenko, diskutuodami, klausydamiesi kūrinėlių bei žaisdami įvairaus pobūdžio žaidimus, atskleidė, kaip jie suvokia pyktį, aiškinosi, kokiais būdais su juo galima kovoti ir jį įveikti.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Teresa Reginevič dalyviams pristatė turiningą pranešimą „Padėkime vaikams pažinti jausmus“. Ji atskleidė, kaip pasitelkiant literatūrą, pokalbius, diskusijas mokyti vaikus pažinti bei kontroliuoti savo emocijas. Ypatingai akcentavo žaidimų svarbą.

„Kodėlčiukų“ grupės vaikai, vadovaujami mokytojos Helenos Songin bei meninio ugdymo mokytojos Nataljos Šilobrit, paruošė darželio viešnioms nuotaikingą pasirodymą, pasiūlė pasivažinėti spalvotu garvežiuku bei aplankyti darželio pedagogų parengtą ugdymo(si) priemonių parodą „Jausmų pasaulyje“.

Išsakydami savo nuomonę, išreikšdami pastebėjimus, dalindamiesi dienos įspūdžiais bei savo praktine patirtimi seminaro dalyviai buvo vieningi: „Jausti jausmus yra natūralu ir visai nesvarbu, kokius jausmus jaučia vaikas, jis mums turi išlikti svarbus ir mylimas“.

 

  Pradedamas įgyvendinti projektas

„Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“

 

Informuojame, kad pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“. Europos socialinio fondo agentūra ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 8 d. pasirašė projekto „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0083 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Projekto tikslas – taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Projektu planuojama įdiegti inovatyvią virtualią ugdymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje (Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“; Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“; Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“; Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“; Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“), kurios įgyvendinimui numatoma: įsigyti interaktyviąsias priemones/įrangą ir edukacinę mokymosi platformą/aplinką bei pasitelkiant konsultuojančios mokyklos – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis“ ir planuojamo Konsultanto patirtį išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas.


Bendra Projekto vertė – 117 834,64 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 115 477,94 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 356,70 Eur. Planuojama, kad Projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. rugsėjo 8 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, tel. (8 380) 30163, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt


 

 Sveikatos programos

„Judėjimas – sveikatos ir stiprybės šaltinis“

įgyvendinimas Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“

Kad vaikai augtų sveiki, fiziškai ir psichiškai normaliai bręstų, reikia nuolatinio judėjimo. Bėgiodami, šokinėdami, supdamiesi ir laipiodami jie lavina judesius, koordinaciją. Tokios veiklos leidžia vaikams drąsiai išbandyti naujus įgūdžius, lavina mažųjų smulkiuosius kūno raumenis. Paskatinti darželinukus daugiau judėti nėra sunkus uždavinys, nes daugelis mūsų nenuoramų pasižymi judrumu bei aktyvumu. Tereikia tik sukurti judėjimui palankią aplinką, pasirūpinti įdomesnėmis sporto priemonėmis, pasiūlyti originalesnę sportinę veiklą. Įvairių rūšių, dydžių ir spalvų kamuoliai, žymekliai, pėdos, lankai, spalvoti labirintai ir pan. vaikus skatina išbandyti, veikti. Smalsūs ir imlūs darželio ugdytiniai vadovaujami kūrybingų pedagogų geba prigalvoti įvairiausių užsiėmimų, kurių dėka lavėja mažųjų fizinės galios, kuriami bendravimo gebėjimai, ugdomos tokios svarbios vaiko savybės kaip atkaklumas, drausmingumas ir pan. Kasmetinis įstaigos dalyvavimas Šalčininkų rajono savivaldybės remiamose Sveikatos programos projektuose skatina mus, suaugusiuosius, atsižvelgiant į vaikų poreikius pasiūlyti jiems įdomesnių judėjimo priemonių, kurti palankesnes sąlygas būti fiziškai aktyviems. Sportuojantys vaikai, anot psichologų, jaučiasi laimingesni, juos dažniau lydi gera savijauta, būdami drauge jie patiria bendravimo džiaugsmą. Šiais metais už Sveikatos programos „Judėjimas – sveikatos ir stiprybės šaltinis“ skirtas lėšas įsigijome naują sporto inventorių: kėglius, kamuolius, dideles pėdas, balansavimo lavinimui skirtus žaidimus ir kt. Turėdami tokias patrauklias priemones lapkričio viduryje pakvietėme darželio keturmečius į sporto šventę. Mokytojos Helena Songin ir Teresa Reginevič, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, savo grupės ugdytiniams parinko judrius, auklėtinių mėgstamus žaidimus bei estafetes. Tėvai savo atžalas papuošė spalvingais geltonais ir žaliais marškinėliais. Šventė prasidėjo grupių prisistatymu, dalyviai visi kartu atliko linksmą mankštelę, o apšilę nėrė į žaidimų malonumus. Judrius žaidimus keitė ramesni, ramesnius – dėmesio ir greitumo reikalaujančios estafetės. Sporto šventę „Judėjimas – sveikatos ir stiprybės šaltinis“ vainikavo pats tikriausias sveikučių šėlsmas. Kelios dešimtys vaikų atsineštų animacinio filmo „Minions“ herojų linksmai šėlo kartu su darželinukais.

Už aktyvumą bei sportišką nusiteikimą ikimokyklinukai buvo apdovanoti padėkos raštais, vertingomis bei patraukliomis fizinį aktyvumą skatinančiomis priemonėmis, žaidimais. Dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai už įstaigos Sveikatos programos projekto finansavimą siekiant, kad rajono mergaitės ir berniukai augtų judriais, sportiškais ir laimingais vaikais.

DĖMESIO!

Sveikatinimo akcijos „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PUOTA“ pristatymas  adresu:  http://www.salcininkuvyturelis.lt/app/webroot/files/vaisiirdarovipuota11.pdf

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

 Lapkričio 15-ąją darželio vyresnėliai kartu su kitomis Lietuvos ugdymo įstaigomis minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. 5-7 m. vaikų grupėse vyko pokalbiai, diskusijos besiaiškinant žodžio „tolerancija“ reikšmę. Ikimokyklinukai nagrinėjo kūrinėlius, žiūrėjo bei aptarinėjo filmukus apie pakantumą, mandagumą, pagarbą vienas kitam. Siekėme, kad vaikai suvoktų, kad mes galime nemėgti kai kurių žmonių, kai kurie gali nemėgti ir mūsų, tačiau tai ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ir įžeidinėjimams.

Po prasmingos veiklos grupėse priešmokyklinio ugdymo „Smalsučių“ grupės vaikai kartu su savo kūrybingomis mokytojomis Irma Jankūniene bei Janina Radevič pristatė jautrią meninę kompoziciją „Jausmų lietuje“. Tai pasakojimas apie mergaitę, kuri lietui lyjant, skirtingai nuo savo bendraamžių, neturėjo nei lietpalčio, nei skėčio. Vaikai šokdami lietuje puikavosi savo puošniais skėčiais, tik mergaitės prašymams priglausti ją po skėčiu liko abejingais. Istorija baigiasi, kai vėl pradėjus lyti be skėčių netikėtai lieka patys skriaudėjai. Štai tuomet, laikydama rankose mažą lietsargiuką, pasirodo atstumtoji mergaitė, ji mielai juo pasidalina pridengdama  vaikus nuo šaltų lietaus lašų. 

Svarbiau turėti ne didelį ir gražų skėtį, bet gerą ir jautrią širdį!

Sveikos mitybos dieną ikimokyklinukai minėjo surengę vaisių ir daržovių puotą 

Lapkričio 8-ąją daugiau nei 160  darželinukų nešini savo vitaminizuotais patiekalais sugužėjo į vaisių ir daržovių puotą. Ikimokyklinukai mėgavosi ne tik savo, bet ir kitų grupių vaikų pagamintais vertingais, vitaminais praturtintais patiekalais.

Draugiškai smaguriaudami vaikai buvo vieningi: Švęsti dideliame draugų būryje - tikra smagybė!

Dėkojame tėveliams už pagalbą parūpinant šventei vaisius ir daržoves.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

 

Mokytojų diena darželyje

Spalio 4-ąją darželio mažieji sveikino savo mylimas mokytojas, mokytojų padėjėjas bei  kitus čia dirbančius darbuotojus. Nuoširdžios vaikų dainelės, plačios jų šypsenėlės sukūrė visiems šventinę nuotaiką.


NEI DIENOS BE MANKŠTOS

 Kiekviena diena darželyje prasideda mankšta. Čia mankštinasi visi: ir maži, ir ūgtelėję, ir dideli. Ikimokyklinukams patinka smagūs pratimukai, kuriuos išmoningai parenka grupės auklėtojos. Pedagogės siūlo vaikams įvairaus pobūdžio mankštas: siužetines, klasikines, žaidimo ar aerobikos forma. Mankštos kompleksai dažniausiai siejasi su pasirinkta savaitės tema, pritaikant priemones, atsižvelgiant į vaikų interesus, jų pomėgius. Priemonių panaudojimas suaktyvina mažylius, suteikia pratimams žaismingumo, todėl darželinukai noriai sportuoja su lapais, kamuoliais, lazdomis, kankorėžiais, vėliavėlėmis, barškučiais ir pan. O jei mankšta lydima muzikos garsų – tai puiki nuotaika garantuota visą dieną. Priešmokyklinukai mėgsta savo organizmą išbudinti judėdami šokio ritmu, ypatingai juos užveda energingi „Zumbos“ žingsneliai.

Visi mūsų auklėtiniai žino, jog mankštintis sveika ir naudinga.

Daugiau nuotraukų svetainės galerijoje adresu:  www.salcininkuvyturelis.lt/galerija/1/139

Penkiamečių sporto šventė

Šalčininkų rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio puikios iniciatyvos dėka rugsėjo 19 d. buvo surengta sporto šventė penkiamečiams.  200 vaikų, skaičiuojančių penkerius metukus aktyviai mankštinosi, varžėsi įvairiose rungtyse, lenktyniavo ar šiaip linksmai pramogavo. Buvo smagu ir linksma. Šventę vainikavo žaidimai su parašiutais ir, žinoma, apdovanojimai. Kiekvienas darželinukas buvo apdovanotas  medaliu, spalvinga kuprine su saldžiomis staigmenėlėmis. 

Visų vaikų vardu dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, jo specialistei Irinai Aikovskajai už indėlį organizuojant šią šaunią šventę. Ačiū už praskaidrintą niūrią dieną, už mažylių šypsenas bei puikias dovanas. 

Daugiau nuotraukų žiūrėkite galerijoje „Sporto šventė 2019“

Naujuosius mokslo metus pradedame drauge su respublikiniu projektu „Sveikatiada“. Ketiname įgyvendinti smagias „Svekatiados“ idėjas. 

Juk sveikai gyventi yra įdomu!

 

 SEKMINIŲ PUOTA ŠALČININKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VYTURĖLIS“

Pagaliau taip išsiilgta vasara! Vasara, kurios taip ilgėjosi ir laukė mūsų mažieji „vyturėliai“. Juk smagu, kai gali iki valiai mėgautis šiluma, džiaugtis saulėtomis dienelėmis, lakstyti basomis bei patirti vandens taškymosi malonumus.

Todėl ankstų penktadienio rytą mūsų darželyje nuaidėjo nuotaikingi muzikos garsai. Taip darželio auklėtojai ir ugdytiniai nusprendė pasitikti vasarą ir prisiminė senąsias Sekminių tradicijas. Sekminės – tai ypatinga šventė, pats gamtos šėlsmas, kai akys raibsta nuo žalumos, o kvapų galybė svaiginte svaigina! Nuo seno ši diena vadinta augmenijos ir naminių gyvulėlių garbinimo diena. Per Sekmines berželio šakelėmis puošiami kiemo vartai, namo durys, vidus. Tikima, kad beržų šakelėse apsigyvenusi Šventoji Dvasia suteikia namams palaimą ir ramybę. Tuomet visi gyvena taikoje ir santarvėje, būna linksmi ir laimingi.

Seniau Lietuvoje Sekminės buvo piemenėlių šventė. Vaikai, parginę vainikais papuoštas karves, būdavo šeimininkės apdovanoti nedidelėmis dovanomis, vaišinami bandelėmis, sūriais ar kitais gardėsiais. Tą dieną vaikai linksmindavosi ir ypač daug žaisdavo. Juk kas gali būti vaikui smagiau nei žaidimas gamtos prieglobstyje. Todėl, galima sakyti, Sekminės – ypatinga vaikų šventė. Tuomet ir pagalvojom, o kodėl gi mums, darželio auklėtojoms, nesurengus Sekminių puotos. Auklėtojos apsirėdė gaspadinėmis, vaikai – piemenėliais. Kad būtų tikriau, pasigaminome gyvulėlių: eiklių arkliukų, margų karvučių ir švelniavilnių avyčių. Dainuodami, dūduodami, švilpaudami smagia kompanija patraukėmė į lauką. Iš pradžių piemenėliai priganė gyvulėlius, o kai šie sotūs ir patenkinti sugulė pogulio, vaikai pasinėrė į žaidimų sūkurį. Žaidėmė senus, tačiau vis dar populiarius ir lig šiolei vaikams mielus lietuvių liaudies ratelius ir žaidimus „Bitelė“, „Čeverykai“, „Vilkas ir avelės“, „Akla višta“ ir pan. Piemenukai būrė orus, minė mįsles, o kai pailso – gaspadinės apdovanojo juos gardžiomis ir kvapniomis varškinėmis bandelėmis, pasiūlė paskanauti ir šviežio pienelio. Vėliau Sekminių puota persikėlė į vaikų žaidimų aikšteles, kur prisėdus ramiame pavėsyje gali ir atsigaivinti, ir pasistiprinti. Berniukams rūpėjo kuo greičiau pasipliuškenti naujame baseinėlyje, o mergaitėms kartu su auklėtoja magėjo iš laukinių gėlelių, įvairių žolynėlių nusipinti dailius vainikėlius, kuriais puošė savo galvas, dovanojo draugams. Iš lauko vaikai grįžo murzini ir pavargę, tačiau be galo laimingi. Smagu buvo visiems pabūti kartu, visiems kartu pajusti bendravimo džiaugsmą.

Jau seniai prabėgo parduotų vasarų laikai. Gyvename visai kitu, išmaniųjų technologijų laikotarpiu, tačiau išlikusios tradicijos, papročiai, žaidimai vis dar žavi ne tik mūsų mažuosius nenuoramas. Papročiai ir tradicijos moko, skatina ir kaskart primena apie svarbiausias gyvenimiškas vertybes – sutarti, padėti, atjausti, atleisti.

Kiekvienam, nuo paties mažuliausio, darželinukui norisi palinkėti smagaus atostogų meto, žemuogėm kvepiančių šlaitų ir pievų, vasaros pateiktos vitaminų gausos, kad augtų žvalūs, linksmi ir sveiki. Ir tegu  jaunose, žaliose, kvepiančiose, neseniai išsprogusiose beržo šakelėse, kuriomis taip gausiai išpuošėme savo mylimą darželį, balto balandžio pavidalu apsigyvena Šventoji Dvasia ir dovanoja mums nors dalelę taip šiuo metu reikalingos ramybės ir santarvės.  


Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

Dėkojame už buvimą kartu ir dovanotas prasmingas akimirkas

  Šis žaluma svaiginantis pavasaris keturiasdešimt aštuoniems  Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinukams darželyje paskutinis. Atėjo laikas jiems pamojuoti rankele ir atsisveikinti su savo mažaisiais draugais, rūpestingais mokytojais bei visais darželio darbuotojais.  Kaip viena diena pralėkė, praskriejo metai darželyje. Žvelgiant į absolventus atgyja patirtos akimirkos. Įvairių jų buvo: džiaugsmingų,  linksmų, nerimastingų ir kartais liūdnų. Prasmingų ir pamokančių, kupinų gėrio, draugiškumo bei palaimos.  Jos kaip dėlionė gulasi į vientisą vaizdą ir  įsirėžia į mūsų atmintį. Akimirkos – tai brangenybės, geriausia dovana. Jas saugom, puoselėjam, įamžinam, jomis džiaugiamės, juk svarbiausia akimirkos esmė yra ta, kad prasmingiausios išlieka mūsų prisiminimuose. Dėkojame už šias akimirkas, už buvimą kartu.

Visiems savo „vyturėliams“, pasiryžusiems tolimesnei kelionei į mokslo ir žinių šalį, linkime daug drąsos. Tik būdami  drąsūs, atkaklūs ir ryžtingi išmoksite daug naujo ir įdomaus, atrasite kelią į šviesos šaltinį, o svarbiausia pasigausite savo didžiąją svajonę.

 

 

Sveikatiados iššūkis - pieno kokteilis

 

 Nuo seno žinoma, kad pienas – kalcio, baltymų šaltinis. Per dieną kiekvienam ikimokyklinukui rekomenduojama išgerti 200 ml pieno. tačiau ne paslaptis, kad dažnam darželinukui tai ne pats patraukliausias gėrimas. Štai tuomet į pagalbą atkeliavo šių metų paskutinis, tačiau ne pats prasčiausias „Sveikatiados“ iššūkis – pieno kokteilis. Pamanėme, jei vaikai nenori gerti grynojo pieno, tai gal vertėtų suplakti kokteilį, praturtintą vaikų mėgiamais vaisiais. „Voveriukų“ grupės penkiamečiai buvo greičiausi, tuo labiau kad ir tėveliai palaikė šią puikią iniciatyvą parūpindami bananų, kivių, braškių, vyšnių bei mėtos lapelių. Gaminti norėjo visi! Todėl auklėtojai su sveikatos priežiūros specialiste teko kruopščiai paskirstyti darbus: vieni vaikai pjaustė, kiti - trynė, treti - plakė, o ketvirti - puošė. Bendromis pastangomis buvo pagaminti 3-jų rūšių pieno kokteiliai: žalsvas - kivių, gelsvas – bananų ir, anot vaikų,  visų gardžiausias rožinis – braškių. Visi gėrė, visi ragavo, visi skanavo,  visi gyrė ir visi vieningai sutarė - pieno kokteilis ne tik skanu, bet ir sveika!

Daugiau nuotraukų žiūrėkite adresu   https://www.facebook.com/salcininkulopselisdarzelisvyturelis.sniadeckio.

Nepamirškite balsuoti.


MAŽOSIOS VELYKĖLĖS

Šviesios ir džiugios, kupinos pavasariškos šilumos darželio vaikus aplankė Mažosios  Velykėlės.

Ikimokyklinukai žaidė tradicinius žaidimus, rideno ir daužė margučius, rungtyniavo įvairiose sportinėse estafetėse. 

Priešmokyklinukai paskatinti „Naisių vasaros“ organizatorių margino Didįjį Velykų margutį.

Velykų bobutė ir Velykų margutis vaikams linkėjo pavasariškos nuotaikos, svajonių išsipildymo ir dovanojo po gražų margutį.

Bėgo ir maži, ir dideli !

Nors antradienis darželinukus pasitiko neypatingai  palankiu oru, tačiau vaikams geros nuotaikos tai tikrai nesudrumstė. Ikimokyklinukai jau įsitikino, kad būnant drauge  visuomet smagu. Atlikę nuotaikingus apšilimo pratimukus mažieji pasileido bėgti aplinkui darželį. 

Tegul ši graži akcija prisidės prie vaikų sveikatos stiprinimo, taps įpročiu būti fiziškai aktyviam. 

Daugiau nuotraukų galite peržiūrėti galerijoje (aplankalas „Aš bėgu 2019“)

DARŽELYJE PRASIDĖJOS PASAULINĖS SVEIKATOS DIENOS MINĖJIMO RENGINIAI

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas darželyje prasidėjo balandžio 5 d. 8.15 val., kai darželinukai visi drauge ir vienu metu atliko rytinės mankštos (flashmobo) nuotaikingus pratimus. Šia akcija buvo siekiama, kad mažieji suvoktų sveikos gyvensenos svarbą, patirtų judėjimo ir saviraiškos džiaugsmą. 

PASAULINĖ VANDENS DIENA

Kovo 22-oji - Pasaulinė vandens diena, todėl daugelyje grupių vaikai diskutavo apie vandens reikšmę ir jo svarbą. Keturmečiams ikimokyklinukams labai patiko  paprasti, tačiau įdomūs auklėtojos pasiūlyti  bandymai bei eksperimentai. Vaikai sužinojo, kad galima keisti vandens spalvą, formą, suteikti jam kvapą bei skonį. Beragaudami bei besimėgaudami  natūraliu, mineraliniu ir įvairiais  vaisiais paskanintu vandenuku, vaikai sumąstė išsiaiškinti, kokia yra vandens paros norma? Ikimokyklinukams į pagalbą atskubėjo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalija Kazlauskienė. Ji vaikus pasvėrė, tada vaikų kūno svorio masę (kg) padauginusi iš 0,003 (30 ml.) gr. nustatė kiekvienam priešmokyklinukui  rekomenduojamą vandens paros normą. Šešiamečiai  ėmėsi atsakingai žymėti išgerto vandens stiklinaites savo asmeniame lape. Patirtis buvo tikrai vertinga.  

 

Žemės diena

Kovo 20-ąją darželinukai minėjo Žemės dieną. Grupėse buvo organizuotos ekologinės valanėlės, kurių metu vaikai klausėsi kūrinėlių, žiūrėjo filmukus apie tai, kaip  galime prisidėti prie gamtos puoselėjimo, jos išsaugojimo. Ikimokyklinukai aiškinosi, kaip taupiai ir protingai naudotis gamtos turtais ir gėrybėmis, atliko smagias užduotis, mokančias juos teisingo atliekų rūšiavimo. Vėliau, išbėgę į kiemą, mažieji  į aukštos liepos viršūnę iškėlė naujutėlaitį inkilą, o po to ėmėsi švarinti ir tvarkyti savo žaidimų aikšteles.

   T Ė V E L I Ų  D Ė M E S I UI  !

Prašome prisidėti prie įstaigos gerovės kūrimo -  2 ar 1 procentus GPM skirti darželiui, kuriame ugdosi Jūsų mažylis.

Dirbantys vaikų seneliai taip pat gali prisidėti tenkinant vaikų poreikius. Pateikiame Jums detalią ataskaitą apie lėšų panaudojimą 2018 m. 

 http://www.salcininkuvyturelis.lt/app/webroot/files/2018m.-Copy.pdf 

Mažųjų skaitovų konkursas „Raktas į vaikystę“

Kovo 20 d. įvyko Šalčininkų rajono ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų konkursas „Raktas į vaikystę“, kurį organizavo Šalčininkų lopšelis - darželis „Pasaka“. Darželinukai deklamavo gražiausius poezijos posmus apie mamą, tėvynę, draugus, žaislus, nerimastingas ir žavias savo vaikystės dieneles. Mūsų darželiui sėkmingai atstovavo Adrian Dokurnevič (3,5 m.), Maja Vlasova (6,10 m.) ir Gvidas Ambrozas (6,2 m.).