Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Administracija

DIREKTORĖ 

Tel. 8 380 51 841

El. pašto adresas:

info@salcininkuvyturelis.lt

darzelis.vyturelis@gmail.com

Gimimo data

Išsilavinimas

 

Darbo patirtis

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui l e. direktorius pareigas Rima Stankevičiūtė

tel. 8 380 51 841

el. pašto adresas

info@salcininkuvyturelis.lt

darzelis.vyturelis@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jadvyga Komarovič

tel. 8 380 51 841 el. p. jadvyga.komarovic@gmail.com

 

Vyriausioji buhalterė Violeta Chačkovska

tel 8 380 51 844 el.p. violetacha@rambler.ru

 

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistė Natalija Kazlauskienė

tel. 8 380 51 841 el.p. kazlauskiene32@gmail.com

 

Lopšeliui – darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. Visi darbuotojai yra pavaldūs direktoriui.