Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Administracija

DIREKTORIUS 

Tel. (0 380) 51 841

El. pašto adresas:

info@salcininkuvyturelis.lt
direktorius@salcininkuvyturelis.lt

Gimimo data

Išsilavinimas

Darbo patirtis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui/ l e. direktorius pareigas Rima Stankevičiūtė

tel. (0 380) 51 841

el. pašto adresas

darzelis.vyturelis@gmail.com

info@salcininkuvyturelis.lt

Ūkvedė Viktorija Paukštė

tel. +370 380 51 841

el. p. viktorija.paukste@salcininkuvyturelis.lt

Vyriausioji buhalterė Violeta Chačkovska

tel. (0 380) 51 844

el.p. violeta.chackovska77@gmail.com

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistė Natalija Kazlauskienė

tel. (0 380) 51 841

el.p. kazlauskiene32@gmail.com

Lopšeliui – darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. Visi darbuotojai yra pavaldūs direktoriui.