Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Darželio istorija

Darželio istorija prasidėjo 1978 m. kovo 6 d., kai buvusios Šalčininkų rajono ligoninės patalpose įsikūrė dvi vaikų grupės (auklėtojos Liudmila Liogkaja ir Galina Rogalskaja). Tuo metu darželis dar neturėjo pavadinimo, todėl jam buvo priskirtas numeris – Šalčininkų lopšelis – darželis Nr. 2. Darželio vadovavimas laikinai patikėtas Olgai Vlasovai. Įstaigą lankė 50 mažylių. 1978 m. vasarą šio darželio vedėja tapo Julija Adamonienė.

1980 m. rugsėjo 9 d., visų mažųjų šalčininkiečių ir jų tėvelių džiaugsmui, mūsų mieste naujas duris atvėrė 12 grupių lopšelis-darželis. Šią dieną galima laikyti mūsų darželio gimimo diena. Naujame darželyje buvo rusų ir tik kelios grupės lietuvių mokomąja kalba. Darželiui buvo suteiktas gražaus pavasarinio paukštelio „Vyturėlio“ vardas. Nors įstaigai trūko įrangos, žaislų ir ugdymo priemonių, tačiau jauno ir veržlaus kolektyvo dėka vaikai sėkmingai žengė pažinimo keliu. Mažylius mokė, auklėjo, globojo ir prižiūrėjo auklėtojos: Nina Filonova, Janina Kiseliova, Stanislava Žemoituk, Teresa Dvinel, Helena Dzerkač (Songin), Lena Kučinskaja, Liudmila Rudakova, Regina Sadrejeva ir daugelis kitų. Vaikų sveikatą puoselėjo daktarė M. Šulskienė ir medicinos sesuo S. Bančevskaja. Ikimokyklinukų meninius gebėjimus lavino muzikos vadovė Emilija Jeteiko.

1985 m. duomenimis darželį lankė daugiau nei 300 vaikų, dirbo 56 darbuotojai. Įstaigos vadovavimą perėmė Liubov Molofej, kuri iki to laiko dirbo darželyje metodininke.

1987 m. darželis atsinaujino: buvo atliktas grupių patalpų remontas, išbetonuoti takeliai, lauko aikštelės praturtintos naujais žaidimo įrengimais. Bėgant metams ir kečiantis politinei situacijai, šalyje sumažėjo rusų mokomosios kalbos poreikis. Iškilo būtinybė grupes perorganizuoti iš rusų – į lietuvių, o auklėtojoms per trumpą laiką perprasti valstybinę kalbą. Nuo 1996 m. rugsėjo mėn. rusų grupių darželyje nebeliko. 1999 m. direktorę Liubov Molofej pakeitė Svetlana Bogovec, kuri darželyje 15 m. dirbo metodinį darbą.

Nuo 2004 m. šešiamečiai ugdomi pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą. Pirmųjų priešmokyklinukų ugdymas buvo patikėtas patyrusioms ir kompetetingoms įstaigos pedagogėms – Janinai Radevič ir Janinai Kiseliovai.

2007 m. ypatingi tuo, kad darželis pradėjo dirbti pagal savo susikurtą ugdymo(si) programą „Po vyturio sparneliais auga vaikų dienelės“, kuri labiau orientuota į vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, regiono savitumus ir kitus ypatumus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tampa Rima Stankevičiūtė, iki šiol dirbusi šiame darželyje auklėtoja.

2012 m. darželis papildė Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narių gretas. Siekiame nuo mažens stiprinti vaikų sveikatą, puoselėti ir ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas. Dalinimasis pozityviąja patirtimi padeda mums kurti saugią ir palankią aplinką.

2012 – 2013 m. Europos sąjungos lėšomis renovuota pastato išorė, suremontuotos 5 vaikų grupės. Pagerėjo estetinis vaizdas, patalpose tapo šilčiau ir jaukiau.

 

Šiuo metu darželyje veikia 12 grupių, kiekvienais metais gyvenimiškų įgūdžių semiasi daugiau nei 200 vaikų, dirba 46 darbuotojai. 2011 m., įsteigus 0,5 etato logopedo, vaikams teikiama pagalba, šalinant kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Nemaža dalis pedagogų bei kitų įstaigos darbuotojų Šalčininkų lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ jau skaičiuoja ne vieną dešimtį metų – tai vyr. auklėtojos: Janina Kiseliova, Rima Miloševičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Helena Songin, Janina Radevič, Tatjana Laketčenko (auklėtoja – metodininkė), Irina Gaidienė, Violeta Zadarockienė, Lilija Jasiukaitienė, Aušrelė Gusevičienė, slaugytoja Stefanija Grybauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Stankevičiūtė, pavaduotoja ūkiui Jadvyga Komarovič, virėja Janina Lisovskaja, sandėlininkė Danuta Kušlevič. Daugiau nei 30 m. darželyje darbuojasi skalbėja Janina Jagelo ir virėja Marija Javarovič. Bendromis pastangomis siekiama, kad vaikams darželyje būtų jauku, pakaktų dėmesio ir širdies šilumos, kad mūsų mažyliai augtų sumanūs, drąsūs, mokantys bendrauti ir mylėti.

2014 m. rugsėjo mėn. meninio ugdymo mokytoja darželyje pradėjo dirbti Natalja Šilobrit. Ji pakeitė į pensiją išėjusią Emiliją Jeteiko.

2015 m. rugsėjo 1 d. rajono tarybos sprendimu įsteigta dar 0,5 etato logopedo. Tokiu būdu logopedo pagalbos sulaukė žymiai daugiau mažylių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Nuo 2016 m. spalio mėn. darželyje ėmė dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalija Kazlauskienė. Ji, besirūpindama visos darželio bendruomenės sveikata, ėmė inicijuoti sveikatinimo priemones, rūpintis saugios ir sveikos aplinkos kūrimu.

2017 m. vasarą darželyje vyko remonto darbai: keturiose grupėse atnaujinti sanitariniai mazgai. Atsižvelgiant į pasikeitusius vaikų poreikius atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa „Po vyturio sparneliai auga vaikų dienelės“ . Programos turinys nukreiptas į vaikų gebėjimų ugdymą, atspindi tėvų lūkesčius. Siekiama ugdyti bendraujančius, smalsius, sveikus, kuriančius, orius ir savimi pasitikinčius vaikus.

2018 – 2019 m.m. toliau siekiama ugdymo kokybės, grupėse dirba patyrusios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos). Ypatingai aukštu profesionalumu pasižymi Irina Gaidienė auklėjanti pačius mažiausius darželio vaikučius, taip pat Helena Songin bei Juliana Sinkevič. Dėka sumanių ir kūrybiškų priešmokyklinio ugdymo mokytojų Janinos Radevič ir Tatjanos Laketčenko vaikai sėkmingai brandinami mokyklai. Pozityvios patirties iš kolegų semiasi mokytojos Olga Misiuk ir Teresa Reginevič, jos siekia, kad vaikų veikla būtų įdomi, prasminga ir vertinga.

2018 m. balandžio mėn darželyje susikuria Darbo taryba, jos pirmininke išrinkta mokytoja (auklėtoja) Teresa Reginevič.

2019 m. rugsėjo mėn. į pensiją išeina ilgametė darbuotoja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Kiseliova. Ikimokyklinio ugdymo mokytojomis pradeda dirbti Diana Šilobritaitė, Agnieška Miliuškevič, Diana Gorodeckaja ir Justyna Kiljan.

2019-2020 m.m. darželyje ugdosi 211 vaikų, iš jų 45 ankstyvojo amžiaus ir 39 priešmokyklinukai. Suremontuota viena lopšelio grupė. Darželis daug dėmesio skiria vaikų sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui: vaikams kruopščiai parenkamas sveikas ir subalansuotas maitinimas, įstaiga įgyvendina „Sveikatiados“ idėjas, vykdo Sveikatos programas, aktyviai dalyvauja Ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje.

2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu įstaiga pripažinta aktyvia mokykla.

 2020 m. kovo 13 d., vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro

įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“,  darželyje

nutraukiamas ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas. 

Nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino pabaigos ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu skaitmeninėje „Padlet“ aplinkoje. Nuotolinis ugdymas organizuojamas pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis  Ikimokyklino ugdymo ir ugdymo(si) programa „Po vyturio sparneliais auga vaikų dienelės“ ir (ar) Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa.

2020-2021 m.m. darželyje veikia 12 grupių, ugdosi 201 vaikas, dirba 23 pedagogai. 2020 m. rugsėjo mėn. darželyje pradėjo dirbti jauna ikimokyklinio ugdymo specialistė Anastasija Požarickaja. Nauji mokslo metai prasidėjo be  profesionalios ir kūrybingos auklėtojos Julianos Sinkevič, kuri persikėlė gyventi ir dirbti į Vilnių. Lapkričio mėn. į darželio kolektyvą įsiliejo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Justina Vojevodska.  Į pensiją išeina puiki ilgametė darželio auklėtoja  Rima Miloševičiūtė. 

2020 m. birželio mėn. įstaiga Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu  pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla. Pagrindinis 2020-2024 m.  sveikatos programos „Noriu būti sveikas ir stiprus“ tikslas  –  stiprinti vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę ir psichinę sveikatą gilinant sveikatos žinias, formuojant sveikos gyvensenos įpročius ir nuostatas.

 2020 m. spalio mėn. suremontuotos trys darželio grupės. Vaikams grupėje sudarytos saugios, jaukios ir  estetiškos sąlygos. 

2021 m. atnaujintos koridoriaus erdvės.

2022 m. nuo rugsėjo 1 d. direktoriaus karjerą baigė Svetlana Bogovec, kuri šio darželio vadove dirbo 21 metus. Laikinai eiti direktoriaus pareigas paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Stankevičiūtė.

Darželyje atliktas skalbyklos, kabinetų remontas, nupirkti nauji baldai.  Visų džiaugsmui įkurtas poilsio kambarys. Darželyje veikia 12 grupių, lanko 220 vaikų, iš jų 54 priešmokyklinukai, 47 lopšelinukai. Dirba 47 darbuotojai (24 pedagogai ir 23 techniniai darbuotojai). Priešmokyklinio ugdymo mokytojos analizuoja atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir pradeda ją aktyviai taikyti darbe su vaikais. Ugdymo procesas, vadovaujantis sukurtomis ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo rekomendacijomis „Patirčių erdvės“ bei  „Žaismė ir atradimai“, tampa inovatyvesnis, įdomesnis, žaismingesnis.

Rudenį darželio sklype padedant tėvams pasodinamas vaismedžių ir vaiskrūmių sodas: obelys, kriaušės, slyvos, vyšnios, taip pat krūmai – serbentai, agrastai, avietės, šilauogės ir net graikiškas riešutas. Tikimės, kad su meile sodinti medeliai augs, žydės, brandins vaisius kviesdamas darželio mažuosius juos ragauti, skanauti, gardžiuotis ar net dovanoti savo draugams.

2023 m. paženklinti gražiais ir įspūdingais renginiais. Sausio mėn. priešmokyklinukai   rajono menų festivalyje „Šalčios aleliumai“ pristato programą „Laiškas Lietuvai“, balandžio mėn. dalyvauja  šokių šventėje „Pavasario ritmu“. Vasario 16-osios dienos proga darželio bendruomenei  Šalčininkų kultūros centre surengiamas didžiulis koncertas „Tau, Tėvyne!“. Minint Lietuvos Nepriklausomybės dieną darželio ugdytiniai sėkmingai pasirodo rajono šventėje, o vos prasidėjus vasarai vadovaujami šokio mokytojos Irmos Jankūnienės išvyksta į Palangos šokių festivalį – konkursą „Ant bangos“ ir pelno garbingą 2-ąją vietą.

2023 m. gegužės mėn. savo darbinę karjerą baigė rūpestingoji darželio ūkvedė Jadvyga Komarovič. Į ūkvedės pareigas ateina dirbti jauna, entuziazmo  ir idėjų kupina nauja darbuotoja Viktorija Paukštė. Birželio mėnesį į užtarnautą poilsį iškeliauja ir ilgametė darželio virėja Marija Javarovič, kuri šiame darželyje dirbo daugiau nei 45 metus.

 

Darželio bendruomenė                                                                                                                                2022 m.   

 

2022 m.