Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Smurto ir patyčių prevencija

NUKENTĖJAI? NETYLĖK! 

Nukentėjai nuo prekybos žmonėmis Lietuvoje ar užsienyje ! Ieškai socialinės, psichologinės,  pagalbos ar emocinės paramos ! Atrodo įtartinas darbo pasiūlymas užsienyje, o gal jau patiri išnaudojimą ir nežinai kur kreiptis ! Netylėk! kreipkis į pagalbą teikiančias organizacijas skambink  24/7 į karštąją pagalbos linija

 Lietuvoje 8 800 91119,

Užsienyje 8 616 91119 

 

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

1. Natalija Kazlauskienė, visuomenės priežiūros specialistė;

2. Rima Stankevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

3. Olga Misiuk, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Direktoriaus įsakymu 2023 m. balandžio 6 d. Nr. V1-13 paskirtas žmogus, į kurį galima kreptis patyrus darbe bauginimą, smurtą – Justyna Kiljan, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, el. p. kiljan.justyna@gmail.com