Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

„Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“

Projekto „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimas  lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“

Projekto „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimas sudaro galimybes mokytojams taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę. Projekto dėka darželio erdvės praturtėjo inovatyviomis priemonėmis: interaktyviosiomis edukacinėmis grindimis, robotais – bitutėmis, interaktyviuoju ekranu ir interaktyviuoju stalu, multisensorinėmis priemonėmis, laboratorine įranga bei edukacine mokymosiplatforma. Pedagogai, dalyvaudami mokymuose, įgijo naujos bei vertingos praktinės patirties, kaip profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones, darbe su vaikais taikyti modernius ir šiuolaikiškus ugdymo(si) būdus, technologijas.

M O K Y M A I

Spalio 2 d. prasidėjo mokymai siekiant projekto „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ įgyvendinimo. mokymų metu mokytojos tobulins skaitmeninio gebėjimo įgūdžius, įvaldys interaktyviąsias priemones, inovacijas. Tikimės įdomaus, turiningo ir prasmingo laiko.

 

Pradedamas įgyvendinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projektas Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728

„Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“

Iš projektų lėšų numatoma įsigyti šiuolaikinėmis technologijomis paremtas interaktyvias priemones ir virtualią ugdymo(si) aplinką, kurios bendrai skatintų holistinį vaikų augimą, raidą, mokymąsi, apimantį STEM, STEAM ar STRREAM sritis bei padėtų pedagogams planuoti ir įgyvendinti kompleksinę kūrybinę ir tiriamąją veiklą ugdant vaikų kompetencijas.

Atskirus įrangos komplektus sudarys:

Interaktyviosios edukacinės grindys (1 vnt.);

Edukaciniai robotai – bitės (1 kmpl.);

Interaktyvusis ekranas (1 vnt.); Interaktyvusis stalas (1 vnt.);

Multisensorinių kambarių priemonės (1 kmpl.);

Laboratorinė įranga ikimokyklinukams (1 kmpl.);

Edukacinė mokymosi platforma (aplinka) (1 vnt.).

Projekto dalyviams bus organizuoti  mokymai, padėsiantys pedagogams  įtraukti vaikus į perkeliamųjų ir sudėtingesnių įgūdžių ugdymą(si) per skaitmeninių technologijų naudojimą, todėl šių mokymu metu bus stiprinami ikimokyklinio ugdymo pedagogų informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įgūdžiai.

Mokymų turinį sudarys planuojamos užsiėmimų temos:

– Ikimokyklinio ugdymo turinio modeliavimas integruojant į ugdymą(si) STEAM STEAM ar STRREAM sričių inovacijas (tiriamąją ir kūrybinę gamtamokslinę, technologinę, inžinerinę, matematinę veiklas);

– Vaikus įgalinančių patrauklių ugdymo(si) modelių, scenarijų ir veiklų taikymas pasitelkiant skaitmenines technologijas;

– Kasdienės vaikų žaidimų aplinkos kūrimas integruojant interaktyvias technologijas į ugdymą(si) ir kitas darželio veiklas;

– Vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas kuriant ir pasakojant skaitmenines istorijas su edukaciniais programuojamais robotais;

– Edukacinių erdvių kūrimas vaikus skatinti tyrinėti, eksperimentuoti veikiant, atrasti, pažinti pasaulį;

– Holistinę vaiko raidą ir mokymąsi skatinančios edukacinės aplinkos.

Mokymams numatoma: 6 (šeši) mokymosi ciklai, vienas ciklas apima 2 užsiėmimus, vieno užsiėmimo trukmė – 4 valandos, per dieną numatomų užsiėmimų skaičius – 2. Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip po 6 darbuotojus iš kiekvienos veiklą tobulinančios įstaigos.

Comments are closed