Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Bendros žinios apie įstaigą

ŠALČININKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „VYTURĖLIS“

 • Lopšelis – darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1978 m. kovo 6 d.;
 • Įstaigos kodas 191408945;
 • Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
 • Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla;
 • Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;
 • Mokymo kalba – lietuvių;
 • Mokymo forma – dieninė;
 • Lopšelis – darželis veikia 9.54 valandų: nuo 7.30 val. iki 17.24 val.
 • Lopšelyje – darželyje  ugdosi  daugiau nei 200 vaikų;
 • Lopšelyje – darželyje veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo, 2  II-jaunesniosios, 2 viduriniosios, 2 vyresniosios ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės;
 • Lopšelyje – darželyje dirba 15 auklėtojų, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas. Dauguma jų turi aukštąjį išsilavinimą, vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją ir didelę darbo patirtį su vaikais.
 • Darželio direktorė –  l. e. direktoriaus pareigas Rima Stankevičiūtė (aukštasis išsilavinimas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija).