Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Įstaiga, besimokanti ir besikeičianti, nuolat tobulinanti vaikų ugdymą, padedanti skleistis jų gebėjimams, ugdytis gyvenimui visuomenėje reikalingoms vertybinėms nuostatoms bei kompetencijoms, puoselėjanti ir branginanti tautos papročius, tradicijas, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, teikianti vaikui ir šeimai pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.

 

MISIJA

Įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, orientuojantis į vaiko poreikius, interesus, galimybes, siekianti stiprinti vaikų sveikatą, padėti kitataučiams vaikams įvaldyti lietuvių kalbą, pažinti lietuvių tautos papročius ir tradicijas, skiepijanti doros, grožio, meilės dvasines vertybes.

 

VERTYBĖS

Nuolatinė kaita ir tobulėjimas;

Tolerancija ir pagarba kiekvienam;

Atsakingumas;

Geranoriškumas;

Bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant tikslų įgyvendinimo.

 

UGDYMO FILOSOFIJA

Vaikas – aktyvus savo žinojimo, indentiteto, kultūros kūrėjas, vaiko pažinimo vystymąsi skatina jį supanti aplinka, sąveika, bendradarbiavimas su pedagogais, kitais vaikais ir suaugusiaisiais. Ugdymosi pagrindas – vaiko veikla, kūrybinis darbas.