Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Projektinė veikla

 Šalčininkų lopšelyje-darželyje įgyvendinami šie projektai:

CENTRALIZUOTAS VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VISŲ TIPŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

Nuo 2022 metų Šalčininkų rajono savivaldybėje bus organizuojamas centralizuotas vaikų ir mokinių priėmimas į visų tipų švietimo įstaigas. Vaikų priėmimas į savivaldybės biudžetinių įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklas bus vykdomas informacinės sistemos pagrindu. Informacinės sistemos diegimo išlaidos apmokamos projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą čia: https://www.salcininkai.lt/skelbimai/397/pasirasyta-finansavimo-sutartis-del-projekto-paslaugu-ir-asmenu-aptarnavimo-kokybes-gerinimas-salcininku-rajono-savivaldybeje:8849

Šiuo metu yra ruošiamas Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas, kurį tvirtins Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. Po patvirtinimo aprašas bus paskelbtas viešai, su juo bus supažindinti vaikų ir mokinių tėvai.

!!!

Projektas „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“

Respublikinis projektas „Sveikatiada“

Darželis Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos pripažintas Aktyvia  ir Sveikatą stiprinančia mokykla. Bendruomenės sveikatos stiprinimui darželyje skiriamas ypatingas dėmesys.

 

Įstaigos dalyvavimas Ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“  veikloje

Apie asociaciją