Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Aktuali informacija tėvams

Priėmimas į švietimo įstaigą nuo  2022 m. kovo 1 d.  vykdomas elektroniniu būdu per  per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/.

Vaikai ir mokiniai į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymų formos skelbiamos:

Teikiant prašymus per internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/ yra reikalingas prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ar kt.).

Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros. Apie su prašymu susijusius įvykius tėvai (globėjai) bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių prašymo užregistruoti elektroniniu būdu, prašymus gali teikti ir fiziškai  įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

– į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.;

– į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Po nurodytų terminų organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse/klasėse.

Už priėmimą įstaigoje atsakingi asmenys ir jų kontaktai pasiteirauti:

Rima Stankevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. Nr. +37061464845

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas sistemos diegimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (pagal 2019 m. sausio 18 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašytą projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartį).

 VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO
UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
TVARKOS APRAŠAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO 2023  – 2024 m. m.
Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo įstatymu, priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius ir pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.
Norime visus nuraminti ir informuoti, kad nors teisės aktai ir numato galimybę priešmokyklinį ugdymą pradėti vaikams nuo 5 m., sprendimą priima patys Tėveliai.
Svarbu žinoti, kad:
👍Nuo 2024 m, rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas 2018 metais gimusiems vaikams.
👍 2019 metais iki balandžio 30 d. gimę vaikai gali lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę/klasę tėvams pageidaujant.
👍2019 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. gimusiam vaikui, tėvams pageidaujant, priešmokyklinis ugdymas teikiamas gavus Psichologinės pedagoginės tarnybos (PPT) ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimą.

Nėra nuotraukos aprašo.

TAI TURITE ŽINOTI:

 • Vaikų priėmimas į darželį nuo 7.30 iki 8.00 val.
 • Darželio darbo laikas 7.30-17.24 val.
 • Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.
 • Vėluojant pranešti darželio telefonu 8(380) 51 841 arba skambinti auklėtojai iki 8.00 val.
 • Už vaiko išlaikymą darželyje sumokėti iki einamojo mėnesio  20 d.

 

TĖVELIŲ PAREIGOS

 • Atvesti vaiką ir pasiimti iš grupės sutartu laiku.
 • Pranešti auklėtojai apie pasikeitusį namų ir darbo telefoną.
 • Informuoti auklėtoją apie vaiko susirgimą ar kitą darželio nelankymo priežastį iki 8.00 val.
 • Įspėti apie vaiko problemas, ypatybes, poreikius.
 • Aprengti vaiką patogia apranga, parinkti tinkamą avalynę;
 • Laiku pateikti pažymas, suteikiančias lengvatas už vaiko išlaikymą darželyje.
 • Domėtis vaiko gyvenimu darželyje, jo pasiekimais.
 • Sekti informaciją, siūlyti idėjas, dalyvauti grupės veikloje;
 • Aiškintis ir spręsti iškilusias problemas su vaiko auklėtoja, darželio administracija.

 

Ar nešti žaislus į darželį?

Straipsnis atsakys į klausimą: ar duoti vaikams neštis  į darželį žaislus?

 

VAIKŲ APRANGA ŽIEMOS METU

Pateikiami patarimai tėvams apie tai, kaip vaikus rengti žiemą, kad jie būtų žvalūs ir sveiki.

 

PATARIMAI TĖVAMS MOKANT VAIKUS SAUGUMO GATVĖJE

Straipsnis „Patyčios – pavojingas žaidimas“

Straipsnyje pateikti patarimai, kaip apsaugoti vaikus nuo patyčių.

 

Pranešimas „Skaitykime vaikams kasdien!“

Pranešimu siekiama atskleisti skaitymo naudą augančiam mažyliui, paskatinti tėvelius puoselėti bei kurti  skaitymo ritualus namuose.

 

Į ką atkreipti dėmesį vaikui pradėjus lankyti darželį

Tėveliams pateikti vertingi patarimai, padėsiantys  palengvinti pirmąsias vaiko dienas darželyje.

 

PAGRINDINIAI SVEIKOS MITYBOS PRINCIPAI

 • valgyti kuo įvairesnį maistą;
 • valgant kuo ilgiau kramtyti;
 • vengti užkandžių ir greito maisto;
 • vartoti kuo daugiau šviežių maisto produktų;
 • valgyti daug daržovių, vaisių ir grūdinių produktų;
 • rinktis produktus, kuriuose yra kuo mažiau konservantų, dažiklių, saldiklių;
 • nepersivalgyti, bet ir nebadauti;
 • saikingai vartoti cukrų, druską;
 • gerti pakankamai vandens (rekomenduojama 1,5 – 2 litrus per dieną).