Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Apmokėjimo už vaiko išlaikymą darželyje tvarka

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

Pranešame, kad  mokestis  už vaiko išlaikymą darželyje mokamas per e-bankininkystę arba pašto skyriuje. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš mėnesį raštu įspėjęs vaiko tėvus.

Atlikdami mokėjimą, prašome nurodyti vaiko tabelio numerį, grupės numerį, vardą ir pavardę. Priešingu atveju mokestis nebus užskaitytas.

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas