Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Kategorija: Naujienos

DĖKOJAME

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenės vardu nuoširdų padėkos žodį tariame gerb. Jaroslavui Voitechovič už atliktą sandėlio kosmetinį remontą bei virtuvės lubų atnaujinimą. Remonto darbai buvo atlikti per darželio poilsio dienas, o tai leido įstaigai dirbti sklandžiai, išlaikant dienotvarkės režimą. Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą ir problemos sprendimo

Plačiau

MAŽŲJŲ SKAITOVŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI

S v e i k i n a m e Mažųjų raiškiojo skaitymo konkurso II-etapo laureatus: Zlatą Rutkevič, Giedrę Lisovskytę, Noemį Pechovskytę, Armandą Jurgelevičių, Lauryną Baryną. Mažųjų raiškiojo skaitymo konkurso II -etapo nugalėtojus: Alaną Aikovskij, Pauliną Prokopovičiūtę, Dominyką Moroz ir  Adrianą Gladkį. Branginkime, saugokime ir didžiuokimės

Plačiau

PASAULINĖS ŽEMĖS DIENOS MINĖJIMAS

Kovo 20 oji – Pasaulinė Žemės diena. Dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Šią dieną jau daugelį metų minime tradiciškai: keliame Žemės vėliavą, grupėse vyksta pokalbiai ir diskusijos apie gamtos išsaugojimą, vaikai mokosi rūšiuoti atliekas, prisimena pagrindines elgesio gamtoje taisykles.  O kai

Plačiau

IŠRINKTAS GRAŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS ŽODIS

Visą vasario mėn. darželyje buvo renkamas gražiausias lietuviškas žodis. Gražiausio lietuviško žodžio  rinkimuose dalyvavo darželio bendruomenė, ugdytiniai ir jų tėvai. Iš viso  60 žmonių. Smagu, kad buvo pasiūlyta daug gražių, prasmingų ir skambių lietuviškų žodžių. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad iš visų dalyvių pateiktų žodžių daugiausia balsų

Plačiau

SIŪLOME DARBĄ LOGOPEDUI

Pagrindiniai reikalavimai Mokymo kalba –lietuvių. Pareigybės pavadinimas: logopedas. Darbo krūvis: 1,0 etato. Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis. Darbo pobūdis: pagalbos teikimas ikimokyklinio, priešmokyklinio vaikams, turintiems  kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Valstybės ir

Plačiau

LIETUVOS LAISVĖS DIENA

Minint Lietuvos Nepriklausomybės – mūsų Laisvės dieną darželyje pleveno trispalvės vėliavėlės, skambėjo tautiška giesmė, vilnijo gražiausi posmai apie Tėvynę. Būdami vienybėje ir bendrystėje mažieji mokėsi patriotizmo, ugdėsi tautiškumo ir pasididžiavimo gimtine jausmus.

Plačiau

MAŽŲJŲ SKAITOVŲ KONKURSAS

Visą vasario mėnesį vaikai uoliai mokėsi eilėraštukus, kad galėtų dalyvauti meniniame Mažųjų skaitovų konkurse. Ir štai kovo 3 d. popietę pasipuošę ir smagiai nusiteikę į salę sugužėjo net 41 darželinukas nuo 3 iki 6 metų. Mažiesiems knietėjo išbandyti savo jėgas bei atskleisti meninio skaitymo gebėjimus.  Daugelis

Plačiau

DĖL 2023 M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo įstatymu, priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius ir pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam

Plačiau

Priėmimas į švietimo įstaigą bus vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Šalčininkų lopšelį-darželį „Vyturėlis“ nuo š. m. kovo 1 d. galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/. Vaikai ir mokiniai į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir

Plačiau