Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

DĖL 2023 M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo įstatymu, priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius ir pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.
Norime visus nuraminti ir informuoti, kad nors teisės aktai ir numato galimybę priešmokyklinį ugdymą pradėti vaikams nuo 5 m., sprendimą priima patys Tėveliai.
Svarbu žinoti, kad:
👍Nuo 2023 m, rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas 2017 metais gimusiems vaikams.
👍 2018 metais iki balandžio 30 d. gimę vaikai gali lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę/klasę tėvams pageidaujant.
👍2018 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. gimusiam vaikui, tėvams pageidaujant, priešmokyklinis ugdymas teikiamas gavus Psichologinės pedagoginės tarnybos (PPT) ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimą.

Comments are closed